کتابخانه و فروشگاه

کتابخانه و فروشگاه ...

محصلان لایق

محصلان لایق

فرصت های بورسیه

فرصت های بورسیه

دوره های ویژه

courses

حقوق و علوم سیاسی

  • مدت: 4 سال
  • تعداد دیپارتمنت ها: 3
  • زمان: 7 عصر تا 10 شام
courses

اقتصاد

  • مدت: 4 سال
  • تعداد دیپارتمنت ها: 3
  • زمان: 7 عصر تا 10 شام
courses

شرعیات

  • مدت: 4 سال
  • تعداد دیپارتمنت ها: 2
  • زمان: 7 عصر تا 10 شام

آخرین خبرها

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی  رشاد برا

بیشتر بخوانید

تحصیل رایگان در مقابل کارآموزی

موسسه تحصیلات عالی خصوصی رش

بیشتر بخوانید

امتحان کانکور متفرقه سمستر بهاری 1400

امتحان کانکور متفرقه سمستر بهاری 1400

بیشتر بخوانید

رویدادهای آینده

محصلان فعلی

استادان

برنامه ها

محصلان فارغ شده

همه سازمان های ما